Projecten

Muizen uitwerpselen op zolder?

Wij kregen een melding uit Zuidlaren, dat er uitwerpselen van muizen op zolder was aangetroffen. Tijdens de inspectie kwam de bestrijder tot de conclusie dat het niet om muizen uitwerpselen ging, maar van een vleermuis. Uitwerpselen van spitsmuizen en van vleermuizen lijken op elkaar. Nadat de vleermuis naar buiten ging om voedsel te zoeken, heeft de bewoner het gat gedicht. Vleermuizen zijn beschermende diersoorten en mogen niet bestreden worden.

Ratten gaten in een tuin

In een tuin in Norg bevonden zich meerdere ratten hollen. Tijdens de inspectie kon de bestrijder snel concluderen, waarom er ratten in de tuin liepen. De bewoner legde vogelvoer (vetbollen) in de tuin. Dit trok ratten aan. Het advies van de bestrijder was om alle vetbollen weg te halen. De bestrijder heeft tactische klemmen geplaatst en na drie nacontrole’s waren er geen sporen van ratten te meer vinden. De bestrijder heeft de ratten weg gevangen. De ratten hadden ook geen voedselaanbod meer.

Motmuggen bestrijden in een bedrijfspand

In een bedrijfspand in Coevorden kwam de bestrijder tijdens een inspectie motmuggen tegen. De bestrijder kwam er achter dat de rioleringsbuis lekte. Het advies was om de rioleringsbuis te repareren, omdat in het vervuilde water de motmuggen zich ontwikkelen. Ook het vervuilde zand moest verwijderd worden, aangezien de motmuggen zich anders verder ontwikkelen. Door een verneveling uit te voeren bestreden wij de motmuggen.